deallesvergelijker.nl

Wat doet u met uw mobiele telefoon?

Een abonnement uitkiezen voor uw mobiele telefoon lijkt tegenwoordig meer op hogere wiskunde dan op een simpel klusje voor de zaterdagmiddag. Zoveel verschillende telefoons met even zoveel verschillende providers en abonnementen. Daarom is het belangrijk om goed na te gaan hoe u uw telefoon precies gebruikt, anders is de kans groot dat u betaalt voor diensten die u helemaal niet nodig heeft. Met de komst van smartphones is het bellen bovendien op de achtergrond geraakt en gaat het bij veel mobiele abonnementen met name om de grootte van de internetbundel. Deze kan de prijs van uw abonnement aardig opschroeven.

Bellen en surfen binnen de bundel

Surft u buiten uw bundel? Bij de ene provider ga je dan fors meer betalen, terwijl de ander slechts de snelheid van het internet omlaag gooit. Bij bellen werkt dat anders. Buiten uw bundel bellen staat vrijwel altijd gelijk aan meer betalen. Veel meer betalen. Het evenwicht tussen bellen, smssen en internet is bij iedere provider en ieder abonnement weer anders. Gebruikt u uw telefoon ook zakelijk? Dan is een abonnement waarbij u onbeperkt kunt bellen en onbeperkt van internet gebruik kunt maken een optie. U komt dan nooit voor verrassingen te staan. Maakt u helemaal geen gebruik van internet op uw telefoon? Dan zijn er verschillende voordelige telefoonabonnementen beschikbaar. Als u zelf een goede telefoon heeft kunt u ook nog kiezen voor een sim only abonnement, u betaalt dan puur en alleen voor uw abonnement. Het slimste is om thuis eens rustig te gaan zitten en te vergelijken.Te laten vergelijken weliswaar, dit doet Deallesvergelijker.nl namelijk graag voor u, gewoon op zaterdagmiddag. Wij de hogere wiskunde, u het perfecte abonnement.

Ga terug naar ons nieuws overzicht