deallesvergelijker.nl

Rechtsbijstandverzekering wat is verzekerd?

Een rechtsbijstandverzekering verzekert u voor rechtshulp. De verzekering biedt u een vergoeding voor de onkosten van een juridisch proces. Veel mensen hebben weinig kennis van juridische zaken en hebben weinig ervaring. Dit kan soms voor nare verrassingen zorgen. Daarom is het slim om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Maar wat is er dan allemaal precies verzekerd?

De rechtsbijstandverzekering is er onder andere voor zaken als verhaalsrechtsbijstand, bijstand bij arbeidsconflicten, burenrecht en erfdienstbaarheden, rechtsbijstand bij contractuele geschillen, en adviesrechtsbijstand. Ook zijn er speciale rechtsbijstandverzekeringen voor ondernemers en studenten. In principe zijn alle kosten die bij het verlenen van de rechtshulp komen kijken gedekt. Een uitzondering op deze regel is het moment waarop de verzekeraar externe hulp moet inschakelen. Deze externen moeten betaald worden waardoor u te maken krijgt met externe kosten. Wanneer uw zaak er toe leidt dat er een proces gestart wordt, dan moet de verliezende partij van dit proces voor de kosten opdraaien. Deze kosten zijn vaak tot een maximum vergoed, en dit verschilt per verzekeraar.

Wat is niet gedekt?

Ga terug naar ons nieuws overzicht