deallesvergelijker.nl

Overheid wil onverzekerden tegen gaan

De overheid wil het aantal mensen die onverzekerd zijn dit jaar flink gaan terugdringen. Uit de verzekerdenmonitor 2015 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt namelijk dat maar liefst 24 duizend Nederlanders niet voorzien zijn van een zorgverzekering. Om die reden heeft de overheid in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een plan opgezet om hier verandering in te brengen.

Er zijn verschillende redenen waarom mensen geen zorgverzekering afsluiten. De belangrijkste reden dat veel mensen onverzekerd zijn, is omdat ze geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Dit heeft effect op de verzekering, omdat je wanneer je een zorgverzekering af wilt sluiten een vast adres moet hebben waar de zorgverzekeraar belangrijke post heen kan sturen. Daarom wil de overheid nu de onverzekerden zonder een vast adres gaan opsporen en er uiteindelijk voor zorgen dat ze toch een postadres krijgen. Door dit adres bij de zorgverzekeraar op te geven kunnen ze toch een zorgverzekering afsluiten. Een andere belangrijke groep onverzekerden bestaat uit gevangenen en ex-gevangenen. Om er voor te zorgen dat ook deze mensen een verzekering afsluiten, gaan gemeenten deze groep mensen helpen met het afsluiten van een zorgverzekering tijdens de belangrijke re-integratie.

Ga terug naar ons nieuws overzicht