deallesvergelijker.nl

Nieuwe behandeling voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket

Het basispakket van de zorgverzekering wordt binnenkort voorwaardelijk uitgebreid met een nieuwe behandeling. Minister Edith Schippers laat namelijk het basispakket per 1 oktober 2016 uitgebreiden met een behandeling tegen ernstige chronische darmverstopping. 

De behandeling die in het pakket opgenomen wordt is de zenuwbehandeling sacrale neuromodulatie. Eerder maakte deze behandeling nog geen deel uit van het basispakket. Sacrale neuromodulatie is een experimentele en relatief nieuwe behandeling. Bij deze behandeling krijgt de patiënt een stimulator onder de huid bevestigd, waarna er met behulp van elektrische pulsen geprobeerd wordt om de zenuwen in de darm die de darmfuncties regelen te herstellen. De vergoeding van sacrale neuromodulatie geldt in eerste instantie voor de duur van vier jaar en negen maanden. Omdat de behandeling nog in de experimentele fase zit, gaat het om een voorlopige vergoeding. De therapie wordt vooralsnog enkel vergoed voor patiënten met ernstige chronische klachten, die niet meer goed of zelfs helemaal niet meer reageren op hun gebruikelijke behandeling. Voor de toelating van sacrale neuromodulatie tot het basispakket is een budget van circa 2,1 miljoen euro beschikbaar.

Het is niet de eerste keer dat een behandeling voorwaardelijk tot het basispakket toegelaten werd. Dit gebeurde namelijk voor het eerst in het jaar 2012. Door wat meer experimentele behandelingen en medicijnen voorwaardelijk tot het pakket toe te laten krijgen patiënten toegang tot vormen van zorg die hen mogelijk zeer goed kunnen helpen. Daarnaast komt er op die manier inzicht in de effectiviteit en kosteneffectiviteit van deze zorgvormen. 

Ga terug naar ons nieuws overzicht