deallesvergelijker.nl

Minder overstappers zorgseizoen 2015

Ondanks dat het overstappen op een nieuwe zorgverzekering vaak erg gepromoot wordt, is het aantal mensen dat is overgestapt op een nieuwe zorverzekering een stuk lager dan wat informatiecentrum voor de zorg Vektis eigenlijk had verwacht. Ongeveer 6,3 procent is overgestapt van zorgverzekering. In eerste instantie werd verwacht dat dit getal 0,7 procent hoger zou liggen, namelijk op 7 procent. Uit de cijfers van Vektis is gebleken dat er in totaal ruim één miljoen Nederlanders overgestapt zijn naar een andere zorgverzekeraar.

Kleine afname

Een jaar eerder kwam het percentage van het totale aantal overstappers nog uit op 6,8 procent. Dit jaar is dat dus 0,5 procent lager. Waar verwacht werd dat het aantal zou stijgen, is het uiteindelijk dus gedaald. Ook in voorgaande jaren, bijvoorbeeld in 2014 en 2013, lag het aantal overstappers hoger. Toen lagen de aantallen namelijk op 6,5 procent en 7,2 procent. Uit een eerder onderzoek van de Consumentenbond is ook al gebleken dat de mensen die uiteindelijk overstappen op een andere zorgverzekering, hier langer mee gewacht hebben dan wat voorheen het geval was. De definitieve keuze wordt dus steeds langer uitgesteld.

Oorzaak onduidelijk

Er lijkt geen duidelijke oorzaak voor de aantallen van dit jaar te zijn. Hier en daar wordt aangegeven dat verzekeraars en vergelijkingssites dit jaar minder geld hebben uitgegeven aan bijvoorbeeld tv-reclames, waardoor de media aandacht voor het onderwerp ‘zorg’ uitgebleven is. Ook zou de beperkte stijging van de premies voor het dalende aantal overstappers gezorgd hebben. Dit is echter niet met zekerheid te zeggen.

Ga terug naar ons nieuws overzicht