deallesvergelijker.nl

Kras op auto vergoed door verzekering?

Een kras op de auto krijgen is iets wat iedereen kan overkomen. Soms komt het door de eigen schuld van de eigenaar van de auto, en soms is het de schuld van een ander. Voor verschillende situaties gelden ook verschillende regels. Of het laten herstellen van een kras op uw auto wel of niet vergoed wordt hangt niet alleen af van de verzekeraar, maar ook van de situatie. Om zeker te weten of u wel of niet zelf voor de kosten moet opdraaien moet u daarom rekening houden met enkele punten.

Kras auto zelf veroorzaakd?

Heeft u de kras op de auto zelf veroorzaakt? Dan is het alleen mogelijk om de kosten voor het herstellen van de schade vergoed te krijgen wanneer u Volledig Casco verzekerd bent. Bent u dit niet? Dan moet u waarschijnlijk zelf voor de kosten opdraaien. Houd wel altijd rekening met het eigen risico en een mogelijke terugval in het aantal schadevrije jaren bij de verzekering.

Aansprakelijkheidsverzekering?

Heeft u de schade niet zelf veroorzaakt, maar is het de schuld van een ander? Wanneer u weet wie de kras gemaakt heeft, dan kunt u deze persoon verantwoordelijk stellen voor de schade. Wanneer deze situatie erkent wordt en hij of zij een aansprakelijkheidsverzekering heeft, dan betaalt de aansprakelijkheidsverzekeraar de schade. Heeft de veroorzaker van de kras deze verzekering niet? Dan moet hij of zij de kosten zelf betalen.

WA-autoverzekering

Ook kan het zo zijn dat de schade door iemand anders veroorzaakt is, maar dat u niet weet door wie. In dit geval hangt het van de dekking van uw autoverzekering af of de schade wel of toch niet wordt vergoed. Wanneer u alleen een WA-autoverzekering heeft afgesloten, dan dekt deze verzekering de schade niet, en bij een Beperkt Casco dekking is het afhankelijk van de verzekeraar. In de meeste gevallen is het zo dat de schade alleen vergoed wordt bij een Volledig Casco verzekering. Net als wanneer u de schade aan de auto zelf veroorzaakt heeft moet u rekening houden met het eigen risico en met een eventuele terugval in schadevrije jaren.

Ga terug naar ons nieuws overzicht