deallesvergelijker.nl

kort verblijf in zorginstelling in de basisverzekering

Beschikt u over een basis pakket voor de zorgverzekering? Dan wordt deze volgend jaar verder uitgebreid. Vanaf 1 januari wordt namelijk de opvang voor patiënten die extra zorg nodig hebben en daardoor om medische redenen tijdelijk niet naar huis kunnen in het basispakket opgenomen. Patienten kunnen daardoor voor korte duur in een zorginstelling verblijven.

Het feit dat een kort verblijf in een zorginstelling in het basispakket opgenomen wordt moet voor meer duidelijkheid voor de patiënten en zorgverleners zorgen. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijne geven aan dat de zorg voor de patient op deze manier stukken beter kan aansluiten op de individuele wensen van deze patient. Zo zullen zij betere en meer gerichte zorg ontvangen.

Schippers en Van Rijne zijn van mening dat mensen die net het uit het ziekenhuis komen en daardoor even niet naar huis kunnen, wel goed moeten worden opgevangen en moeten kunnen rekenen op goede verzorging. Met de huidige regeling die nu geldt moeten mensen nu een subsidie betalen voor het zogenaamde eerstelijnsverblijf. Door de nieuwe opname in het basispakket gaat het voor de zorgverzekeraars mogelijk worden om deze zorg in te kopen en te verbeteren.

Ga terug naar ons nieuws overzicht