deallesvergelijker.nl

Energiecontract stoppen vanwege samenwonen of emigratie

Wanneer u een energiecontract afsluit voor één of meerdere jaren, en gaat u binnen de afgesproken periode van het contract samenwonen of emigreren? Dan kan het zijn dat u een opzegvergoeding voor het contract moet betalen. De reden dat in zo’n geval een opzegvergoeding betaald moet worden, is het feit dat het energiebedrijf bij het afsluiten van het contract energie voor u ingekocht. Wanneer u dit contract opzegt, dan kan het bedrijf de ingekochte energie niet meer aan u leveren. Wanneer u niet voor deze energie betaalt betekent dat dus dat het energiebedrijf voor de kosten op moet draaien. Om dit te voorkomen bent u verplicht om een opzegvergoeding te betalen. Hoeveel u moet betalen verschilt per persoon. Dit is namelijk afhankelijk van het soort energiecontract dat u hebt afgesloten en van het moment waarop u het contract stop zet.

Het energiebedrijf bij wie u een contract afgesloten heeft mag u tot maximaal zes weken na de opzegdatum om een opzegvergoeding vragen. Wanneer deze kosten pas na zes weken in rekening gebracht worden, dan hoeft u deze niet te betalen. Wanneer u gaat samenwonen of emigreren en de looptijd van het contract voorbij is en in een contract voor een onbepaalde tijd omgezet is, dan hoeft u ook geen vergoeding te betalen. Brengt het bedrijf een te hoog bedrag in rekening voor de opzegvergoeding?  Neem dan contact op met de leverancier om uit te zoeken waar het probleem ligt of dat er misschien een fout gemaakt is. Helpt dit niet, dan kunt u een klacht indienen. De leverancier moet dan stappen ondernemen om het probleem uit de weg te gaan. Bent u het niet eens met deze stappen? Dan kunt u naar de Geschillencommissie gaan. 

Budget energie

 

Ga terug naar ons nieuws overzicht