deallesvergelijker.nl

Boete spijbelen valt niet onder reisverzekering

Het komt vaak voor rond de vakantieperiodes: ouders die met hun kinderen op vakantie gaan, en net een paar dagen eerder vertrekken of later terugkomen dan wat eigenlijk de bedoeling is. De kinderen worden ziek gemeld van school en gaan mee op vakantie. Maar krijgt de leerplichtambtenaar hier hoogte van? Dan kan de leuke vakantie als resultaat hebben dat u een boete krijgt! En deze boete wordt niet vergoed door uw reisverzekering.

Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van het naar school gaan. In dit geval is er geen sprake van schoolverzuim of spijbelen, want er is namelijk een goede reden voor zijn of haar afwezigheid. Ziekte, schorsing, een religieuze feestdag, een huwelijk of een begrafenis kunnen redenen zijn voor zo’n vrijstelling. Ouders en leerlingen moeten te allen tijden voldoen aan de voorwaarden bij geoorloofd schoolverzuim en deze informatie op tijd doorgeven. Gebeurt dit niet, dan is een kind ongeoorloofd afwezig. De ouders kunnen dan strafbaar zijn, of de kinderen zelf wanneer zij ouder zijn dan 12 jaar, en bijvoorbeeld een boete krijgen. De hoogte van deze boete kan variëren.

Heeft u een reisverzekering afgesloten? Een reisverzekering verzekert u tegen de gevolgen van het verlies of beschadiging van de bagage bij bijvoorbeeld bij een ongeval in het buitenland. Een boete voor het schoolverzuim valt hier natuurlijk niet onder. Wanneer u zo’n boete krijgt hebt u dus niks aan de reisverzekering, en zult u deze zelf moeten betalen.

Ga terug naar ons nieuws overzicht